இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் காப்புரிமை பெறப்பட்டவை. "இமயகிரி சித்தரின்" அனுமதியின்றி பிரதி எடுக்கவோ மற்றதளங்களில் மறுபதிவு செய்வதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Translate

Sunday, 24 June 2012

கல் பிரம்மி -பெண் நத்தைச்சூரி-kollimalai miracle herbal research tourகல் பிரம்மி -kal prammi(kaaya karpa mulikai)

பெண் நத்தைச்சூரி -Naththaichchoori(female)   
No comments:

பதிவுகளின் வகைகள்