இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் காப்புரிமை பெறப்பட்டவை. "இமயகிரி சித்தரின்" அனுமதியின்றி பிரதி எடுக்கவோ மற்றதளங்களில் மறுபதிவு செய்வதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Translate

Saturday, 23 June 2012

விராலி மூலிகை-கட்டுக்கொடி-நின்றால் சுருங்கி

 விராலி மூலிகை -Viraali (Dodonaea viscosa,Linn.)       

இரசவாத மூலிகை -அடிபட்ட வீக்கம் ,கட்டிகளை போக்கும் 

---------------------------------------------------------------------------------


கட்டுக்கொடி-Kattukodi [Cocculus hirsutus(Linn)Diels]  

தண்ணீரை அல்வா போல் மாற்றும் தன்மை கொண்டது          

---------------------------------------------------------------------------------

   

நின்றால் சுருங்கி (Nindraal suringi)

நமது நிழல் பட்டால் சுருங்கும் தன்மை உள்ளது 

---------------------------------------------------------------------------------

No comments:

பதிவுகளின் வகைகள்