இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் காப்புரிமை பெறப்பட்டவை. "இமயகிரி சித்தரின்" அனுமதியின்றி பிரதி எடுக்கவோ மற்றதளங்களில் மறுபதிவு செய்வதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Translate

Wednesday, 15 January 2014

தெய்வீக மாந்திரீகப் பயிற்சி [ நன்மைக்கு மட்டும் ] - Manthrigam Training

தெய்வீக மாந்திரீகப் பயிற்சி [ நன்மைக்கு மட்டும் ]

தெய்வீக மாந்திரீகப் பயிற்சி [ நன்மைக்கு மட்டும் ] - Manthrigam Training


ஆண் வசியம்,பெண் வசியம், கணவன் மனைவி வசியம்,தொழில் வசியம், வசிய மை, எதிரிகளால் ஏவப்படும் ஏவல் பில்லி சூன்யம் இவைகள் நீங்க, நவகிரக வினைகள் நீங்க, மந்திரம், எந்திரம், அஞ்சனம், தேவதைகள் சித்தி, மூலிகை பிரயோகம், கர்ம வினைகள் நீங்க,பிறவி தோஷம் நீங்க, மற்றும் வசியம்,மோகனம்,தம்பனம், ஆகர்ஷணம்,வித்வேஷணம், போன்ற அஷ்டகர்மப்பிரயோகம் இரகசிய செய்முறை விளக்கங்கள்.மேலும் பல அரிய இரகசியங்கள் பயிற்றுவிக்கப் படுகின்றது.

பல தலைமுறைகளாக கையாண்டு வரும் அனுபவ முறை இரகசிய செய்முறைப் பயிற்சிகள்.[ ஓலைச்சுவடி அனுபவ செய்முறைகள் ]

1 – தெய்வீக மாந்திரீகம் - இளநிலைப் பயிற்சி

2 – தெய்வீக மாந்திரீகம் – முதுநிலைப் பயிற்சி

குருகுல முறையில் குரு சீட வழியில் தீட்சை மற்றும் பயிற்சி அளிக்கப் படுகின்றது.


நன்றி !
மெய்திரு, இமயகிரி சித்தர்...
சித்தர் வேதா குருகுலம் 
ஸ்ரீ சற்குரு இராஜயோகத்திருமடம் 
திருவானைக்கோவில் - p.o
திருச்சி –5 - T.N
cell : 09865430235 – 086954555491 comment:

Packiyaraj R said...

We're really happy to see this...
I'm in Chennai, can I possible to join this course ?
Is there is any Age limit or qualification required.?

பதிவுகளின் வகைகள்