இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் காப்புரிமை பெறப்பட்டவை. "இமயகிரி சித்தரின்" அனுமதியின்றி பிரதி எடுக்கவோ மற்றதளங்களில் மறுபதிவு செய்வதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Translate

Friday, 4 December 2015

கொல்லிமலை இரசவாத, காயகற்ப மூலிகைகள் இரகசியம் - Siddha Medicine – Manuscript

கொல்லிமலை இரசவாதகாயகற்ப மூலிகைகள் இரகசியம் - Siddha Medicine – Manuscript


கொல்லிமலை இரசவாத, காயகற்ப மூலிகைகள் இரகசியம் - Siddha MedicineManuscript

கொல்லிமலையில் உள்ள அரிய மூலிகைகள் பற்றிய விபரங்கள் மற்றும் அவைகளை கண்டறியும் அடையாளங்கள், அதன் செயல் விளக்கங்கள் பற்றிய மிகவும் தெளிவான ஓலைச்சுவடி  இரகசியங்கள்.

1, அழுகண்ணி, தொழுகண்ணி மூலிகை இரகசியம் – இரசமணி, இரசவாதம்

2, ஜோதிவிருட்சம்  –  கந்தக பற்பம் – காயகற்பம்

3, சுணங்கி விருட்சம்  –  சர்வ சித்து சர்வ வசியம் – சித்தராகும் இரகசியம்.

4,  புலியடி மூலிகை  –  அயம் என்ற இரும்பு தங்கமாகும் இரகசியம்.

 5, முப்பிரண்டை – வெள்ளீயம் வெள்ளியாகும் இரகசியம்.

6பேரிலவ மரம் – சப்த கன்னிகள் தரிசனம். ஆன்மீக பேரின்பம் அடைதல்  

7மாயா கொல்லி புகழை  –  பரகாய பிரவேசம் செய்யும் இரகசியம்.

8எருமைகணை விருட்சம் – தேகம் அழியாத காயகற்பம் – மந்திர இரகசியம்        

மேற்கண்ட விளக்கங்கள் மேலே உள்ள வீடியோவில் உள்ளது.இதன் இணைப்பு லிங்க்

நன்றி !
மெய்திரு, இமயகிரி சித்தர்
அகத்தியர் குருகுலம் யோக ஞான பீடம்
அகத்தியர் புரம், சிறுமலை புதூர்
திண்டுக்கல் - DT  624003

சித்தர் வேதா குருகுலம்
22, பாரத் கார்டன் - புஷ்பக் நகர்
அம்மாமண்டபம்  - ஸ்ரீரங்கம் - PO
திருச்சி  DT  - 620006

செல் : 9865430235 - 9095590855


பதிவுகளின் வகைகள்