இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் காப்புரிமை பெறப்பட்டவை. "இமயகிரி சித்தரின்" அனுமதியின்றி பிரதி எடுக்கவோ மற்றதளங்களில் மறுபதிவு செய்வதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

Translate

Tuesday, 10 July 2012

சித்தர் தீப்புண் தைலம் செய்முறை-(fire burn oinment make)
தீப்புண் தைலம் செய்முறை-(fire burn oinment make)

மருத்துவம் என்பது மக்களுக்கான அறிவியலாக அறிய       வைக்கும் முயற்சியாக  பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர்கள் கையாண்டு வரும் அனுபவ செய்முறைகளையும்,"சித்த மருத்துவ" முறைகளில் உள்ள அரிய விளக்கங்களையும் அனைவரும் அறிந்து பயன் பெரும் வகையில் எளிய முறையில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் "சித்தர் பிரபஞ்சம்"வலைப் பதிவில் பதிவு செய்து வருகின்றோம்.


மிகவும் சுலபமாக தயாரித்து பயன்படுத்தும் வகையில் உள்ள இம்மருந்துகளை செய்து நீங்களும் உங்களை சுற்றி உள்ளோர்க்கும் கொடுத்து பயன் பெறுங்கள். 


மேற்கண்ட மருந்து செய்முறைகளில் விளக்கம் வேண்டுவோர் தொடர்பு கொள்ளலாம். மற்றும் இவைகள் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் நன்றி!  


இமயகிரி சித்தர்

www.siddharprapanjam.org  


2 comments:

kumar said...

எளிமையான சொற்களுடன் அருமையான விளக்கம்..!பயனுள்ள பதிவு ...!

imayagiri siddhar said...

திரு குமார் அவர்களே !

இன்னும் ஏராளமான பயனுள்ள தகவல்கள் எமது
"சித்தர் பிரபஞ்சத்தில்"உள்ளது அவைகளையும்
கண்டு கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் நன்றி !

இமயகிரி சித்தர்...

பதிவுகளின் வகைகள்